CÔNG KHAI TÀI CHÍNH QUỸ NGÂN SÁCH NĂM 2016

.
I. Dự toán giao:    
  1. Ngân sách:    
        -  Kinh phí thường xuyên:                                  5,884,742,659
     (nguồn 13) 
           +  DT năm trước chuyển sang:                                         3,742,659
           +  DT giao đầu năm:                                  5,801,000,000
           + DT giao bổ sung                                       80,000,000
        -  Kinh phí cải cách tiền lương:                                  2,700,435,160
     (nguồn 14) 
           +  DT năm trước chuyển sang:                                     110,435,160
           +  DT giao đầu năm:                                  2,534,000,000
           + DT giao bổ sung                                       56,000,000
         -  Kinh phí không thường xuyên:                                     551,000,000
           +  DT giao giao trong năm:                                     551,000,000
     
II. Tình hình chi NĂM 2016:                                  8,956,864,074
  1. Chi ngân sách:    
        -  Kinh phí thường xuyên:                                  8,500,002,667
   Nguồn 13:                                 5,855,567,507
   Nguồn 14:                                 2,644,435,160
         -  Kinh phí không thường xuyên:                                     456,861,407
III. Kinh phí được mang  NĂM 2017    
        -  Kinh phí thường xuyên:                                       85,175,152
   Nguồn 13:                                      29,175,152
   Nguồn 14:                                      56,000,000
        -  Kinh phí không thường xuyên: đề nghị hủy bỏ                                       94,138,593
     
PHÂN TÍCH CHI THEO MLNS    
Mục/Tiểu mục  NỘI DUNG   NĂM 2016 
 * KP thường xuyên: nguồn 13  
6000                                  2,985,048,835
6001  Chi lương biên chế                                 2,912,675,635
6003  Chi lương hợp đồng                                      72,373,200
6100                                  1,313,901,220
6101  Chi phụ cấp chức vụ                                      37,879,778
6107  Chi phụ cấp độc hại                                        3,504,000
6112  Chi phụ cấp ưu đãi                                    757,029,005
6113  Chi phụ cấp trách nhiệm                                        4,380,000
6115  Chi phụ cấp thâm niên                                    492,651,375
6117  Chi phụ cấp vượt khung                                      14,173,062
6149  Chi hướng dẫn tập sự                                         4,284,000
6300                                     845,072,326
6301  Chi nộp bảo hiểm xã hội                                    634,644,654
6302  Chi nộp bảo hiểm y tế                                    105,774,108
6303  Chi nộp kinh phí công đoàn                                      70,114,978
6304  Chi nộp bảo hiểm thất nghiệp                                      34,538,586
6400                                     653,606,000
6404                                     622,020,000
6449  Hỗ trợ tiền đứng nắng GV thể dục                                      31,586,000
6500                                       51,478,626
6501  Chi tiền điện                                      51,478,626
6600                                         1,028,500
6649  Mua phần mền giao dịch bảo hiểm xã hội                                        1,028,500
7750                                         5,432,000
7764  Chi tiền khen thưởng                                        5,432,000
CỘNG                                  5,855,567,507
                                                         -  
 * KP cải cách tiền lương: nguồn 14                                                      -  
6000                                  1,532,324,150
6001  Lương biên chế                                 1,488,383,302
6003  Lương hợp đồng                                      37,436,448
6049  Hỗ trợ GV có hệ số dưới 2,34                                        6,504,400
6100                                     670,557,484
6101  Chi phụ cấp chức vụ                                      19,591,562
6107  Chi phụ cấp độc hại                                        1,824,000
6112  Chi phụ cấp ưu đãi                                    379,551,131
6113  Chi phụ cấp trách nhiệm                                        2,280,000
6115  Chi phụ cấp thâm niên                                    261,650,052
6117  Chi phụ cấp vượt khung                                        5,660,739
6149  Chi hướng dẫn tập sự                                                        -  
6300                                     441,553,526
6301  Chi nộp bảo hiểm xã hội                                    322,745,043
6302  Chi nộp bảo hiểm y tế                                      59,632,510
6303  Chi nộp kinh phí công đoàn                                      39,702,406
6304  Chi nộp bảo hiểm thất nghiệp                                      19,473,567
CỘNG                                  2,644,435,160
                                                         -  
 *  KP không thường xuyên: nguồn 12                                                        -  
6100                                       34,035,903
6106                                       34,035,903
6400                                     284,606,504
6449  Hỗ trợ phụ cấp ưu đãi GV không đứng lớp                                    284,606,504
6750                                                        -  
6758                                                        -  
7000                                       15,829,000
7004  Trang phục giáo viên thể dục, bảo vệ                                        6,120,000
7049  Chi phí khác                                        9,709,000
7750                                     122,390,000
7758  Hỗ trợ chi phí học tập                                        7,590,000
7766  Cấp bù học phí                                        5,600,000
7799  Chi tiền 20/11                                    109,200,000
CỘNG                                     456,861,407
                                 8,956,864,074
Thăm dò dư luận

Bạn biết gì về NukeViet 3?

Thống kê truy cập
  1. Đang truy cập2
  2. Hôm nay5
  3. Tháng hiện tại2,832
  4. Tổng lượt truy cập119,293
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây