Trường THCS Phú Hòa

http://thcsphuhoa.tptdm.edu.vn


LỊCH KIỂM TRA HỌC KỲ II Năm học 2016 – 2017

Trường THCS Phú Hòa thông báo lịch kiểm tra học kỳ 2 cho các em học sinh và phụ huynh như sau:
LỊCH  KIỂM  TRA  HỌC  KỲ  II   Năm  học   2016 – 2017
LỊCH  KIỂM  TRA  HỌC  KỲ  II   Năm  học   2016 – 2017
 
Thứ/ngày Khối 9 môn thời gian Giờ mở đề Giờ phát đề Giờ thu bài
 
            Khối 6
HAI,  24/4 NGỮ VĂN       90 ph
VẬT LÝ           45 ph
7 g
9 g 20 ph
7 g 10 ph
9 g 30 ph
8 g 40 ph
10g 15 ph
Ôn tập học kỳ II
BA,   25/4 LỊCH SỬ         45 ph
SINH HỌC      45 ph
7 g
8 g 20 ph
7 g 10 ph
8 g 30 ph
7 g 55 ph
9g 15ph
Ôn tập học kỳ II
TƯ,   26/4 TOÁN              90 ph
HÓA HỌC       45 ph
7 g
9 g 20 ph
7 g 10 ph
9 g 30 ph
8 g 40 ph
10g 15ph
Ôn tập học kỳ II
NĂM 27/4 GIÁO DỤC CD  45 p
CÔNG NGHỆ  45 ph
7 g
8 g 20 ph
7 g 10 ph
8 g 30 ph
7 g 55 ph
9g 15ph
Ôn tập học kỳ II
SÁU 28/4 TIẾNG ANH   60 ph
ĐỊA LÝ            45 ph
7 g
8 g 30 ph
7 g 10 ph
8 g 40 ph
8 g 10 ph
9g 25ph
Ôn tập học kỳ II
   
Khối 6 môn thời gian
 
 
Giờ mở đề
 
Giờ phát đề
 
Giờ thu bài
 
 
            Khối 9
HAI   08/5 NGỮ VĂN      90 ph
VẬT LÝ          45 ph
7 g
9 g
7 g 10 ph
9 g 10 ph
8 g 40 ph
9g 55ph
Ôn tập thi vào lớp 10
BA   09/5 GIÁO DỤC CD  45 p
CÔNG NGHỆ  45 ph        
7 g
8 g 20 ph
7 g 10 ph
8 g 30 ph
7 g 55 ph
9g 15ph
Ôn tập thi vào lớp 10
   10/5  TOÁN            90 ph
 ĐỊA  LÝ         45 ph         
7 g
9 g
7 g 10 ph
9 g 10 ph
8 g 40 ph
9g 55ph
Ôn tập thi vào lớp 10
NĂM 11/5 TIẾNG ANH   60 ph
SINH HỌC      45 ph
7 g
8 g 30 ph
7 g 10 ph
8 g 40 ph
8 g 10 ph
9g 25ph
Ôn tập thi vào lớp 10
SÁU  12/5 LỊCH SỬ         45 ph
 
7 g
 
7 g 10 ph
 
7 g 55 ph
8g 15ph
Ôn tập thi vào lớp 10
Xét Tốt nghiệp THCS
BẢY 13/5         Ôn tập thi vào lớp 10
 
Thứ/ngày
 
Khối 7 môn thời gian
 
Giờ mở đề
 
Giờ phát đề
 
Giờ thu bài
 
 
Khối 8 -môn, thời gian
HAI  08/5 NGỮ VĂN       90 ph
SINH HỌC      45 ph
12 g 50 ph
14g50; 14g10
13 g
15g;    14g20
14g30;       13g45
15g45;       15g 5
HÓA HỌC         45 ph
LỊCH SỬ            45 ph
BA  09/5 GIÁO DỤC CD  45 p
CÔNG NGHỆ    45 p
12 g 50 ph 14g;     14g50 13 g
14g10;   15g
13g45;     14g30
14g55;     15g45
NGỮ VĂN         90 ph
SINH HỌC        45 ph
  10/5 TOÁN              90 ph
ĐỊA  LÝ          45 ph         
12 g 50 ph
14g50;     14g
13g;    
15g ;   14g10
14g30;     13g45
15g45;     14g55
GIÁO DỤC CD   45 ph
CÔNG NGHỆ     45 ph
NĂM  11/5 TIẾNG ANH   60 ph
LỊCH SỬ         45 ph
12 g 50 ph
14 g 20 ph
13 g
14 g 30 ph
14 g
15 g 15 ph
       
         
SÁU  12/5 VẬT LÝ          45 ph
         
12 g 50 ph
    14 g 50 ph
13 g
             15 g
13g45      14g30
          15 g 45 ph
TOÁN                90 ph
ĐỊA  LÝ             45 ph         
BẢY  13/5      
     
    12 g 50 ph
    14 g 50 ph
             13 g
             15 g
                13g 45       
                     16 g
VẬT LÝ             45 ph
TIẾNG ANH     60 ph
   GHI CHÚ:   
        - Dạng thức đề kiểm tra: các môn Ngữ Văn, Toán, Lịch Sử, Địa lý kiểm tra  theo hình thức tự luận;
          các môn còn lại kiểm tra theo hình thức trắc nghiệm kết hợp tự luận ( tự luận 70%, trắc nghiệm 30% ).
       - Thời lượng làm bài: Ngữ Văn, Toán: 90 phút; Tiếng Anh: 60 phút;
                                  các môn, lớp còn lại thời lượng làm bài 45 phút.
       - Trong các ngày kiểm tra, đề nghị tất cả giáo viên coi thi, học sinh dự kiểm tra phải tập trung đúng giờ.
                               Sáng: 6 giờ 40 phút; chiều 12 giờ 15 phút.
       - GV, học sinh phải chấp hành đúng Quy chế của Bộ GD và ĐT; trung thực trong kiểm tra, thi cử./.
                                                                                                              HIỆU TRƯỞNG
          
                                                                                                           TRẦN VĂN CHÁNH
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây